OPISY STANOWISK

Prawidłowo napisane opisy stanowisk pokazują precyzyjnie warunki jakie powinny spełniać ubiegający się o nie kandydaci. Zawiera cele, obowiązki, a także kwalifikacje i pożądane umiejętności. Z czasem zakres obowiązków się zmienia dlatego dobrze raz na kilka lat je zweryfikować i zaktualizować.

OPTYMALIZACJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

Struktura organizacyjna jest narzędziem zarządzania i decyduje o skuteczności przedsiębiorstwa. Służymy usługi w ramach optymalizacji istniejącej struktury w celu podniesienia efektywności.
   

AUDYT KOMPETENCJI

Audyt kompetencji pozwoli zweryfikować umiejętności i potencjał kadry zarządzającej w firmie na różnych poziomach organizacyjnych. Przygotowane rekomendacje pozwolą wskazać słabe punkty i rozpocząć pracę nad ich poprawą.

  
  

BADANIE I KSZTAŁTOWANIE KULTURY ORGANIZACJI

Pracownicy razem budują niewątpliwie ważny czynnik – kulturę organizacyjną. Świadomość kultury organizacyjnej pozwala skutecznie zarządzać organizacją, a także zmianami.

EMPLOYER BRANDING

Wiemy jakie działania podjąć w celu budowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego, pożądanego pracodawcy.

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI (HPI)

HPI to model, który kompleksowo opisuje zagadnienia związane z podnoszeniem efektywności pracowników. Pomaga w zidentyfikowaniu obszarów nieefektywnych i na skoncentrowaniu się na działaniach, które najszybciej mogą podnieść wydajność firmy.

Dołącz do nas!