Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Celem naszych działań jest wyselekcjonowanie dla Ciebie kandydatów odpowiadających potrzebom danego stanowiska pod kątem kompetencji, doświadczenia oraz predyspozycji osobowościowych.


 

 

Z Perfect Consulting:

 


– zachowujesz poufność rekrutacji – wszelkie działania sygnowane są naszą marką,
– oszczędzasz swój czas – zajmujemy się wszystkimi etapami rekrutacji,
– pracujesz z ekspertami – w pracy łączymy ugruntowane, wieloletnie doświadczenie z potencjałem i energią młodych specjalistów,
– redukujesz koszty – do każdego projektu delegujemy dwie osoby, stosujemy metody Direct Search oraz współpracujemy z szeregiem portali ogłoszeniowych.

Assessment Center to metoda, umożliwiająca zebranie szczegółowych informacji o kompetencjach potencjalnych kandydatów, w wystandaryzowanych warunkach. Jest to najbardziej skuteczna metoda trafnego przewidywania dopasowania osoby do przyszłego stanowiska pracy. Zadania do sesji Assessment Center dobierane są z uwzględnieniem ocenianych kompetencji i wskaźników, jak i umiejętności oraz wymagań docelowej grupy pracowników poddawanych ocenie. Sesja Assessment Center zawiera ćwiczenia grupowe, indywidualne oraz wywiad swobodny. Assessment Center może być także motywującym i integrującym doświadczeniem dla samych pracowników, a zarazem wyrazem dbałości firmy o ich rozwój.

Podstawą do przewidywania przyszłych zachowań pracowników są postępowania przejawiające się w określonych sytuacjach przeszłych bądź symulowanych. Sesja Development Center jest najtrafniejszym działaniem nastawionym na identyfikację potencjału rozwojowego oraz umiejętności pracowników.
Development Center kładzie nacisk na wzrost motywacji pracowników do rozwoju. Koncentruje się na potencjale – mocnych stronach oraz obszarach wymagających udoskonalenia. W fazie przygotowań wymaga precyzyjnego sformułowania zakresu badanych kompetencji i celu procesu .
Model kompetencyjny, na którym opiera się ocena pracowników, uwzględnia potrzeby zarówno firmy jak i pracowników, ukierunkowując ich rozwój na długoterminowe cele organizacji.

Są to szeroko zakrojone działania wchodzące w skład programu motywacyjnego, którego celem jest adaptacja i aktywizacja zawodowa zwalnianych pracowników. Jako firma doradcza rozumiemy konieczność, a zarazem delikatność i specyfikę problemu. Oferujemy sprawdzone i oryginalne projekty dostosowane do potrzeb oraz kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.


Proponujemy następujące procedury outplacementu, wykorzystywane w zależności od jednostkowych wymagań:
• adaptacja psychologiczna,
• szkolenia – umiejętność prezentacji, pisania CV, listu motywacyjnego, skuteczne sposoby znalezienia się na rynku,
• doradztwo zawodowe – zdefiniowanie możliwości i umiejętności, określenie różnych dróg rozwoju.


KORZYŚCI wynikające z wprowadzenia outplacementu:
• niwelowanie negatywnych skutków zwolnienia,
• przygotowanie i pomoc w znalezieniu pracy,
• pomoc w kształtowaniu umiejętności prezentacji,
• przełamanie kryzysu wywołanego zwolnieniem,
• wsparcie emocjonalne.

Dołącz do nas!