Audyty organizacyjne

Wspieramy rozwój
Chcesz wznieść firmę na wyższy poziom? Zrealizuj audyt organizacyjny z Perfect Consulting!

Czym jest audyt organizacyjny?

Audyt organizacyjny stanowi podstawę realizacji wszystkich projektów doradczych. Pozwala dokonać przeglądu istniejącej organizacji i sposobu realizacji poszczególnych funkcji / procesów (np. produkcja, sprzedaż, marketing, zarządzanie ludźmi itd.). Audyt organizacyjny wiąże się najczęściej z audytem struktury organizacyjnej, audytem personalnym, audytem stylu zarządzania, audytem kultury organizacyjnej.

Opisy stanowisk

Prawidłowo napisane opisy stanowisk pokazują precyzyjnie warunki jakie powinny spełniać ubiegający się o nie kandydaci. Zawiera cele, obowiązki, a także kwalifikacje i pożądane umiejętności. Z czasem zakres obowiązków się zmienia dlatego dobrze raz na kilka lat je zweryfikować i zaktualizować.

Audyt kompetencji

Audyt kompetencji pozwoli zweryfikować umiejętności i potencjał kadry zarządzającej w firmie na różnych poziomach organizacyjnych. Przygotowane rekomendacje pozwolą wskazać słabe punkty i rozpocząć pracę nad ich poprawą.

Life coaching
Pracuj nad rozwojem osobistym w każdej dziedzinie życia
Badanie i kształtowanie kultury organizacji

Pracownicy razem budują niewątpliwie ważny czynnik – kulturę organizacyjną. Świadomość kultury organizacyjnej pozwala skutecznie zarządzać organizacją, a także zmianami.

Employer branding

Wiemy jakie działania podjąć w celu budowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego, pożądanego pracodawcy.

Analiza efektywności organizacji (HPI)

HPI to model, który kompleksowo opisuje zagadnienia związane z podnoszeniem efektywności pracowników. Pomaga w zidentyfikowaniu obszarów nieefektywnych i na skoncentrowaniu się na działaniach, które najszybciej mogą podnieść wydajność firmy.

Outplacement

Są to szeroko zakrojone działania wchodzące w skład programu motywacyjnego, którego celem jest adaptacja i aktywizacja zawodowa zwalnianych pracowników. Jako firma doradcza rozumiemy konieczność, a zarazem delikatność i specyfikę problemu. Oferujemy sprawdzone i oryginalne projekty dostosowane do potrzeb oraz kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Proponujemy następujące procedury outplacementu, wykorzystywane w zależności od jednostkowych wymagań:
KORZYŚCI wynikające z wprowadzenia outplacementu: