Close

Oferty pracy

Dołącz do nas!

PC-logo-1

Perfect Consulting Hanna Kąkol
ul. Żołnierzy I AWP 13
81-383 Gdynia

602 480 830

perfect@perfectconsulting.pl

Dziękujemy za odwiedziny.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: PERFECT CONSULTING Hanna Kąkol 81-383 Gdynia ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 • Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres związany z rekrutacją, nie dłużej niż 1 rok.
 • Dane nie będą przekazywane do innych państw i organizacji międzynarodowych i nie będą przetwarzane w procesie profilowania.
 • Posiada Pan/Pani prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.
 • Inspektorem Ochrony Danych w PERFECT CONSULTING Hanna Kąkol jest: Hanna Kąkol hkakol@perfectconsulting.pl
WIRTUALNY SPACER PO FIRMIE3D