Jak napisać CV?

CV (Curriculum Vitae) – Twój Klucz do Sukcesu Zawodowego

CV to kluczowy dokument w procesie rekrutacji, który pozwala pracodawcom poznać Twoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Dobrze napisane CV może znacznie zwiększyć Twoje szanse na zdobycie wymarzonej pracy.

 Oto kroki, jakie powinieneś podjąć, aby stworzyć imponujące CV:

 • Przemyśl swoje cele zawodowe.
 • Zidentyfikuj umiejętności i doświadczenie, które są najważniejsze dla pozycji, na którą aplikujesz.
 • Tradycyjne formaty CV: Chronologiczne, funkcjonalne lub kombinowane.
 • Użyj czytelnego układu i czcionki. – jednakowej w całym dokumencie
 • Podaj swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, , numer telefonu, e-mail.
 • Opisz swój cel zawodowy w kilku zdaniach.
 • Wymień swoje wykształcenie, rozpoczynając od najnowszego.
 • Wymień nazwę szkoły, kierunek, daty ukończenia.
 • NIE wpisuj Liceum/Technikum, chyba, że tylko taką szkołę skończyłeś
 • Umieść informacje o Twoich dotychczasowych stanowiskach pracy.
 • Opisz konkretne obowiązki i wpisz osiągnięcia i sukcesy
 • Chronologia – rozpocznij od najnowszej pozycji.
 • Wymień umiejętności, takie jak języki obce, znajomość programów i narzędzi informatycznych.
 • Podkreśl umiejętności związane z daną pozycją.
 • Opcjonalnie: Zainteresowania, certyfikaty, wolontariat, publikacje.
 • Starannie przeczytaj CV, eliminując błędy ortograficzne i gramatyczne.
 • Poproś kogoś, aby ocenił Twoje CV.
 • Zapisz CV w popularnym formacie, np. PDF, aby zachować formatowanie. Zapisz swoim nazwiskiem
 • Regularnie aktualizuj CV o nowe doświadczenia i osiągnięcia.
 • Użyj adresu e-mail zawierającego twoje imię i nazwisko.
 • Zaktualizuj profil na platformie Linkedin

ponad 0

Zrealizowanych rekrutacji w czasie 3 ostatnich lat

0

Lat doświadczenia

Oferty pracy

0
godzin warsztatów i szkoleń
0 k+
kandydatów w bazie
0
zreazlizowanych rekrutacji w czasie 3 ostatnich lat
0
lat doświadczenia

Nasi klienci i partnerzy