Kontakt

Dane adresowe

Perfect Consulting Hanna Kąkol
Ul. Żołnierzy I AWP 13
81-383 Gdynia

T: 602 480 170
E: perfect@perfectconsulting.pl

Napisz do nas

  Załącz plik (dozwolone formaty: pdf, doc, docx, jpg)

  Informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Perfect Consulting Hanna Kąkol 81-383 Gdynia ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13
  • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
  • Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego.
  • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres związany z rekrutacją, nie dłużej niż 1 rok.
  • Dane nie będą przekazywane do innych państw i organizacji międzynarodowych i nie będą przetwarzane w procesie profilowania.
  • Posiada pan/pani prawo do:
   • Żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
   • Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   • Wniesienia skargi do urzędu ochrony danych.
  • Inspektorem ochrony danych w Perfect Consulting Hanna Kąkol jest: Hanna Kąkol hkakol@perfectconsulting.pl