Rekrutacja

Otwieramy możliwości
Chcesz pozyskać wyjątkowych kandydatów? Rekrutuj z Perfect Consulting!
Co możemy dla Ciebie zrobić?
Zobacz nasze możliwości

Rekrutacja zewnętrzna

Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Celem naszych działań jest wyselekcjonowanie dla Ciebie kandydatów odpowiadających potrzebom danego stanowiska pod kątem kompetencji, doświadczenia oraz predyspozycji osobowościowych.

Z Perfect Consulting

Zachowujesz poufność rekrutacji
Wszelkie działania sygnowane są naszą marką
Oszczędzasz swój czas
Zajmujemy się wszystkimi etapami rekrutacji
Pracujesz z ekspertami
W pracy łączymy ugruntowane, wieloletnie doświadczenie z potencjałem i energią młodych specjalistów
Redukujesz koszty
Do każdego projektu delegujemy dwie osoby, stosujemy metody Direct Search oraz współpracujemy z szeregiem portali ogłoszeniowych

Assessment Center

Assessment Center to metoda, umożliwiająca zebranie szczegółowych informacji o kompetencjach potencjalnych kandydatów, w wystandaryzowanych warunkach. Jest to najbardziej skuteczna metoda trafnego przewidywania dopasowania osoby do przyszłego stanowiska pracy. Zadania do sesji Assessment Center dobierane są z uwzględnieniem ocenianych kompetencji i wskaźników, jak i umiejętności oraz wymagań docelowej grupy pracowników poddawanych ocenie. Sesja Assessment Center zawiera ćwiczenia grupowe, indywidualne oraz wywiad swobodny. Assessment Center może być także motywującym i integrującym doświadczeniem dla samych pracowników, a zarazem wyrazem dbałości firmy o ich rozwój.

Development Center

Podstawą do przewidywania przyszłych zachowań pracowników są postępowania przejawiające się w określonych sytuacjach przeszłych bądź symulowanych. Sesja Development Center jest najtrafniejszym działaniem nastawionym na identyfikację potencjału rozwojowego oraz umiejętności pracowników. Development Center kładzie nacisk na wzrost motywacji pracowników do rozwoju. Koncentruje się na potencjale – mocnych stronach oraz obszarach wymagających udoskonalenia. W fazie przygotowań wymaga precyzyjnego sformułowania zakresu badanych kompetencji i celu procesu . Model kompetencyjny, na którym opiera się ocena pracowników, uwzględnia potrzeby zarówno firmy jak i pracowników, ukierunkowując ich rozwój na długoterminowe cele organizacji.

Opinie i referencje

Procesy rekrutacyjne prowadzone były sprawnie i rzetelnie, z zapewnieniem jak najwyższej jakości świadczonych usług. Rekomendowani przez Perfect Consulting kandydaci byli kompetentni, a ich profil zawodowy odpowiadał oczekiwaniom naszej firmy. Zatrudnieni za pośrednictwem Perfect Consulting kandydaci pracują w KMI Porta do dzisiaj, przyczyniając się do znaczących sukcesów naszej firmy.

Jacek Cywiński

Vice Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Porta KMI Poland Sp. z o.o.
Wiedza i doświadczenie Perfect Consulting okazały się dużym wsparciem w dotarciu do osoby spełniającej nasze wymagania i preferencje na stanowisko Product Managera. Narzędzia zastosowane przez rekrutera skutecznie zweryfikowały kandydatów, a raport zawierał rzeczowe informacje, które pomogły w podjęciu ostatecznej decyzji.

Waldemar Święcki

Dyrektor Finansowy, TENS Sp. z o.o.
Decyzję o wyborze Perfect Consulting podjęliśmy analizując wcześniejsze osiągnięcia firmy w realizacji projektów rekrutacyjnych na trójmiejskim rynku pracy. Powierzyliśmy im kompleksową realizację projektów rekrutacyjnych. W trakcie współpracy firma Perfect Consulting dała się poznać jako skuteczny, rzetelny partner, szybko reagujący na zgłoszone zapotrzebowanie.

Arkadiusz Łuczycki

Prezes Zarządu, ALLCON OSIEDLA Sp. z o.o. S.K.A.